#DenGrønneByen

#DenGrønneByen

Vi blir en mer mangfoldig og grønn kommune, det betyr større grøntarealer, mer skog, flere verneområder, og enda flere rekreasjonsmuligheter. Vi er overbevist om at fremtidens Stavanger skal være grønnere enn i dag, og mer i balanse med naturen.
Med press på allerede begrenset areal med friområder i landfaste Stavanger, er det viktig at områdene oppleves gode å bevege seg i, samtidig som planter og dyr kan trives der.
Derfor vil vi ha mer nyplanting og sikre flere skoger med løvtrær. Fordi løvtrær gir økt biologisk mangfold, binder CO2 og gir bedre naturopplevelser.

HØYRE VIL :

Få på plass kombinasjonsbilletter som gir reise med tog, buss, båt og elsykkel på samme billett

Etablere prøveprosjekt i ikke-sentrale områder hvor bussen henter passasjerer hjemme istedenfor faste ruter, HentMeg-prosjekt.

Videreføre arbeidet med timinuttersbyen slik at arbeidsplasser, handel, barnehage og skole skal være innen 10 minutters gangavstand fra hjemmet. Som dermed reduserer det daglige transportbehovet.

Oppfordre fylkeskommunen til å etablere sykkelbusser mellom Finnøy, Rennesøy, Strand og Stavanger.

Jobbe for å finne en felles standard for landstrøm eller tilsvarende for ferger, cruiseskip og varetransport til sjøs.
 

Etablere en brygge for cruiseanløp i Bjergsted for å redusere antall anløp inne i Vågen.

Øke andelen gods som transporteres sjøveien gjennom videre satsing på Risavika havn

 

Få på plass en kommunal skogforvalter med ansvar for å utarbeide en 20-årsplan for nyplanting og treslagskifte. 

Over 200.000 nye eiketrær kan plantes ut i eksisterende friareal. Løvtrær binder CO2, gir økt biologisk mangfold og flotte friområder.

Ha mål for reduksjon av matsvinn i kommunens tjenester og støtte prosjekter som reduserer matsvinn.

Stimulerer til bydelshager hvor nabolag kan dyrke urter, frukt og grønnsaker

Oppfordre til at nybygg skal ha grønne tak hvor hensiktsmessig samt økt bruk av solenergi.

Redusere bruk av fossil oppvarming og biogass gjennom å utnytte fjernvarmen fra brenning av avfall til oppvarming av bygg

Rydde avfall på sjøbunnen og redusere antall forlatte «spøkelsesgarn» i samarbeid med  Ryfylke fritidsråd og dykkerklubbene

Bygge flere smarte bygg som bruker mindre energi mens de skaper mer av egen energi fra solcellepaneler og kan styres gjennom heldigitale løsninger.

HØYRE VIL :

Innføre synlige naturvoktere som møter publikum ute, koordinerer frivillig innsats og kjenner områdene godt – i samarbeid med Naturvernforbundet. 

Sikre Stavangers innbyggere kort vei til sammenhengende grønne lunger, tur-og friområder.

Redusere mengden plast i naturen gjennom oppsyn byggeplasser, strandrydding, plastinnsamlings-aksjoner, krav til rydding av egne utsalg.

Bygge nye boliger nær kollektivaksene og i lokale næringsområder, og uten at det går på bekostning av bokvalitet og trivsel.

Ferdigstille et sammenhengende nettverk av sykkelveier med røde traseer for å øke trafikksikkerheten, herunder ordninger som skiller gående og syklende.

Bygge flere trygge sykkelparkeringsplasser over hele byen.

Utvide bysykkelordningen med flere el-sykler og lokasjoner

Fornye kunstgressbaner med nedbrytbart granulat istedenfor mikroplast

Gi bedre tilgang til holmer og øyer i Ryfylkebassenget gjennom å etablere enkle sanitæranlegg, brygger, grillplasser, teltplasser etc

Hva kandidatene våre sier

Vår rolle er å sikre at vi forvalter lokalmiljøet på en god måte. Vi må redusere forbruk og øke gjenbruk. Kommunen må sikre at infrastrukturen for dette er på plass

Julie Vold

Jeg bor på Storhaug og har valgt å klare meg uten bil. Derfor er det veldig viktig for meg at vi har gode kollektivtilbud, gode sykkelveier og trygg sykkelparkering.

Federico Juarez