#NORGESBESTEBARNEBY

#NorgesBesteBarneby

Stavanger skal være Norges beste by å vokse opp i for barn og unge. 
Alle barn som vokser opp i byen vår skal ha en trygg og god oppvekst, i en skole og barnehage som er tilrettelagt for læring og lek. 
Alle som vokser opp skal få delta på fritidsaktiviteter, uansett foreldrenes økonomi. 
Høyre vil at alle barn skal få mulighet til å realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. 
For barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, er det aller beste tiltaket å bidra til at foreldrene kommer seg i jobb gjennom språkopplæring, praksisplasser og oppfølging.

HØYRE VIL :

skape supre skoler

 • Tiltrekke seg de dyktigste lærerne og rektorene, slik at Stavangerskolen er blant de beste i Europa

 • Etablere en strategi på alle skoler for å forebygge mobbing samt håndtere problemet raskt dersom det oppstå

bygge bedre barnehager

 • Øke andel fagbrev i barnehagene og gi ufaglærte mulighet til å ta fagprøven

 • Ønske ulike barnehagekonsept velkommen – som gårdsbarnehage, friluftsbarnehage, teaterbarnehage etc.

fikse fin fritid

 • Innføre Aktivitetskort til alle barn og unge i Stavanger, slik at alle har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter både i sentrum og bydelene

 • Utnytte ny teknologi for å skape nye læringsformer og pedagogisk variasjon

alle skal med

 • Hjelpe barn i familier med vedvarende lavinntekt gjennom å tilby foreldrene støtte til jobb og aktivitet gjennom kommunale praksisplasser for slike å komme seg i arbeid.

 • Vi vil stille krav om et antall praksisplasser øremerket flyktninger i kommunale anbudsutlysninger.

STYRKE LÆRINGSMILJØ

 • Styrke skolehelsetjenesten med egne helsesykepleiere (helsesøstre) som et lett tilgjengelig tilbud

 • Innføre lekbasert læring for å sikre sammenhengende læring fra barnehage, yrkesutdanning og universitet.

EKSTRA DRAHJELP

 • Bidra til fortsatt styrking av barnevernet når det gjelder antall stillinger, kompetanse og utvikling av ny teknologi som gjør arbeidet raskere.

 • Gi ekstra drahjelp til områdene Storhaug, Hillevåg og Kvernevik for å løfte levekårene

Hva kandidatene våre sier

Vi må sikre rullerende barnehageopptak. Det er ikke godt nok å kun ha opptak i August. Jeg måtte gå nesten 9 måneder uten barnehage etter endt permisjon!

Julie Vold

Vi må fortsette å invistere og satse på IKT i skolen. Vi er allerede langt framme nasjonalt sett med vår satsing, og vi skal ikke stoppe nå!

Terje Eide