Stavanger Høyre

Med hjertet for Stavanger!

Vi vil at Stavanger kommune skal være en pådriver for viktige forutsetninger for en god hverdag, og for å skape og å beholde gode og trygge arbeidsplasser.

Vår Visjon

Vi vil at Stavanger kommune skal være en pådriver for viktige forutsetninger for en god hverdag, og for å skape og å beholde gode og trygge arbeidsplasser.

Våre Kandidater

Vi har 73 kandidater som stiller til kommunevalget. De har variert bakgrunn og alder og er klar til å representere Nye Stavanger i neste periode.  

Vår Ordfører

John Peter Hernes har vært medlem av Stavanger bystyre siden 1988, medlem av formannskapet siden 2011 og leder i Høyres bystyregruppe siden 2011.

Vår historie

Stavanger Høyre ble dannet som Grundlovsforeningen i Stavanger, senere Stavanger Konservative Forening, den 17. september 1883. Høyre er kommunens største parti med 21 av 67 medlemmer av bystyret og 5 medlemmer av formannskapet i perioden 2015–2019.

 Christine Sagen Helgø er ordfører, mens John Peter Hernes er gruppeleder. Leder i Stavanger Høyre er Elisabeth Schanche, mens nestlederne er Frank Arild-Nordmanseth og Berit Hopland 

Styret i Stavanger Høyre​

John Peter Hernes

Elisabeth Schanche

LEDER STAVANGER HØYRE

Trygve Pedersen

TERJE EIDE

JULIE VOLD

Berit Marie Hopland

Renate

SARA HØNSI

Våre Hjertesaker

01

Smartby

Vårt mål er en brukervennlig, åpen og effektiv kommune. Stavanger skal alltid lete etter nye og smartere løsninger til drift og organisering.

02

Jobb & Bolig

Stavanger Høyre vil ha ungdommen hjem. Vi vil innføre kommunale finansieringsordninger for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

03

Miljø

Grønn omstilling gir nye arbeidsplasser og en bedre hverdag. Vi har ambisiøse mål for byens klima og vern av natur. Vi skal plante 200.000 eiketrær.  

04

Studentby

Stavanger Høyre ønsker at Stavanger skal være den foretrukne byen å studere i, og at flest mulig velger å bli værende i regionen etter endt utdanning.

05

Skoler

Vi må ha et trygt og godt utdanningssystem. Skolene skal sikre at alle elever får mulighet til å realisere sine drømmer uavhengig av sosial bakgrunn.

06

Bymiljø

Tar noen bilder fra byen, skal folk kunne se at det er Stavanger! Vi skal ta vare på det vi har samt åpne for ny spennende arkitektur.

Hvorfor stemme Høyre?

Vi har et erfarent, positivt team med hjertet for Stavanger Kommune. Våre kandidater er godt spredt i alder, bakgrunn og lokasjon. 

Vår gode konservative politikk har sørget for at Stavanger Kommune har klart å håndtere gode og harde år.  

God næringspolitikk er kritisk. Å ha en jobb å gå til er utrolig viktig. Vi vil passe på å forvalte det som er, sørge for gode vilkår  for nye bedrifter.

Vi jobber for at Stavanger Kommune skal være en god kommune å bli gammel i. Vi skal ha god infrastruktur og gode ansatte. Eldre er en ressurs og et samfunnsgode – ikke en belastning for Stavanger, men tvert om en berikelse.

Vi skal forbedre kollektivtilbudet og veiene i kommunen. Vi skal fortsette den grønne omstilingen. 

Vi vil legge til rette for idrett og kulturelle aktiviteter for alle befolkningsgrupper, men der det særlig legges til rette for at innvandrere blir inkludert. Det innebærer å inkludere innvandrere i idretts- og kulturtilstelninger.

Vil du vite mer om Stavanger Høyre?

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å få vite mer. Vi vil høre fra deg!