John Peter Hernes

Ordfører Kandidat Stavanger Høyre

Kjære velger...

John Peter Hernes er Stavanger Høyres ordførerkandidat.

Han har lang fartstid i Stavangerpolitikken, og har bred erfaring fra næringslivet, offentlig forvaltning, grundertilværelsen samt internasjonal erfaring. I utgangpunktet var det langt fra selvsagt at skole-dropouten skulle bli ordførerkandidat. 

Etter en oppvekst i en vanlig kjernefamilie på Madla og med fem år på Andes bak seg, sluttet han på videregående skole etter et år. En periode med ulike jobber fulgte – som bygningsarbeider, postbud, nattevakt, bussjåfør, vaskejobb og militærtjeneste. Siden den gang har han fylt opp CVet med to bachelorgrader og en mastergrad, og kan i dag titulere seg som byggingeninør.

Arbeidsmoralen han lærte i sine første jobber kom godt med da han giftet seg som 21-åring og kjøpte leilighet. Dette måtte forsakelser, hard jobbing på dag og kveld og mange sommerjobber til for å skaffe tak over hodet til sin lille familie. 

John Peter kan forretningsdrift og kjenner det lokale næringslivet godt. Han har også arbeidet internasjonalt, og perfeksjonerte engelskkunnskapene sine ved å studere tre år i England. Fra 26 års alder var det grunderskap som sto i fokus, senere ble det jobb med mennesker, rekruttering, organisasjonsutvikling og investeringer. Antall styreverv lar seg ikke telle på to hender, noen av de mest sentrale var som styremedlem på Stavanger Universitetssjukehus.  

Fem barn, inkludert et fosterbarn, gjør at han har personlig kunnskap om kommunens virksomhet og tilbud. Foreldrene på 91 og 87 år gjør også at han kjenner helsevesenet og kommunens tilbud for eldre fra innsiden.

John Peter er kreativ og handlekraftig, og har blant annet lansert 10 nye ideer for grunderbyen Stavanger- et initiativ som fikk bred mediadekning. I tillegg har han et bankende hjerte for skole og oppvekst, miljø og naturvern. Å plante 200.000 nye eiketrær i og rundt Stavanger for å redusere CO2-avtrykket vårt er hans ide og visjon, en oppgave som allerede er i gang. 

John Peter har en bredde i erfaring og kompetanse som gjør at han er meget godt egnet til å lede Stavanger i fire nye år. Legg til personlig egenskaper som iderik, samlende, robust og språkmektig – og vi har en ordførerkandidat som både kan representere byen på en verdig måte og samtidig jobbe for å utvikle Stavanger til å bli en enda bedre by å bo i.

 

John Peter Hernes
Ordfører kandidat Stavanger Høyre

Mine hjertesaker

01

Smartby

Vårt mål er en brukervennlig, åpen og effektiv kommune. Stavanger skal alltid lete etter nye og smartere løsninger til drift og organisering.

02

Jobb & Bolig

Stavanger Høyre vil ha ungdommen hjem. Vi vil innføre kommunale finansieringsordninger for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

03

Miljø

Grønn omstilling gir nye arbeidsplasser og en bedre hverdag. Vi har ambisiøse mål for byens klima og vern av natur. Vi skal plante 200.000 eiketrær.  

04

Studentby

Stavanger Høyre ønsker at Stavanger skal være den foretrukne byen å studere i, og at flest mulig velger å bli værende i regionen etter endt utdanning.

05

Skoler

Vi må ha et trygt og godt utdanningssystem. Skolene skal sikre at alle elever får mulighet til å realisere sine drømmer uavhengig av sosial bakgrunn.

06

Bymiljø

Tar noen bilder fra byen, skal folk kunne se at det er Stavanger! Vi skal ta vare på det vi har samt åpne for ny spennende arkitektur.

Vil du vite mer om Stavanger Høyres kandidater?