#DETGODELIV

#DETGODELIV

Stavanger skal være en by hvor vi tar vare på hverandre, en by det er godt å bo og å jobbe i. Men byen må også tilby oss andre ting enn jobb, bolig, skoler og barnehager for å være en god by. Frivillighet, turmuligheter, naturopplevelser og et rikt fritidstilbud for store og små er viktig. 
I Stavanger er vi heldige som har muligheten til å få sterke opplevelser gjennom film og litteratur, konserter, opera, teater og gatekunst. Stavanger har mye å være stolt av –men vi vil gjøre byen enda mer attraktiv. 
Stavanger Høyre vil videreutvikle vår egen Akropolishøyde – Eckhoff-høyden – og gi enda mer plass og teater, museum og universitet. For ungdommene som drar ut for å studere skal vi gjøre det enklere å flytte hjem igjen etter endt utdanning enklere, kjøpe seg bolig og etablere seg med egen familie i hjembyen sin.

HØYRE VIL :

SATSE PÅ KULTURBYEN

Videreutvikle opera-, film- og litteratursatsingen i byen. Nye talenter må løftes frem, og Filmkraft Rogaland danner grunnlaget for filmsatsingen i regionen.

Stavangers New Art (gatekunstfestivalen) skal bli et nasjonalt senter for urban kunst

Lokal kultur og historie

Kulturløypen fra hellerisningsfeltet på Austre Åmøy til krigshistoriske opplevelser på Fjøløy og Utstein Kloster skal gjøre bedre tilgjengelig og kjent for publikum.

Driften av kulturhuset (Meieriet) på Rennesøy og Otto-huset på Finnøy skal videreutvikles

Møllebukten er et naturlig samlingspunkt for identitet, kulturlandskap og kulturarv. Vi vil etablere et vikingsenter som ny attraksjon, og et vannsportsenter.

lokale kunstnere

Lokale kunstnere og forfattere som Alexander og Kitty Kielland, Sigbjørn Obstfelder, Lars Hertervig, Jens Zetlitz må løftes frem og gis rom i Stavanger sentrum.

metropolis

Ungdomshuset Metropolis skal fortsatt drives i sentrum.

matkultur

Stavanger skal fortsatt være en internasjonal matkulturby med festivaler, møteplasser og støtte til lokale matprodusenter.

gode fritidstilbud

Legge til rette for et variert og inkluderende idrettstilbud – både for toppidrett og for ikke-organiserte idretter, og gjøre disse enda bedre kjent for publikum.

Få flere internasjonale idrettsmesterskap til byen

Støtte tiltak hvor fritids- og turutstyr kan lånes slik at nye grupper kan bruke sjøen og friområder

Sikre gode fritidstilbud både i sentrum og i bydelen, og samarbeide med idrettslag og andre foreninger. Styrking av bydelshusene inngår her.

Få på plass en klatrepark i sentrum

HØYRE VIL :

bruke eksisterende bygg

Åpne for økt bruk av offentlige bygg til frivillige organisasjoner.

campus ullandhaug

Videreutvikle Campus Ullandhaug med etablering av et godt servicetilbud, som butikker, dagligvare, kafeer og helsetilbud slik at Stavanger blir den foretrukne studentbyen. 

Et eget helsehus med studentfastlege skal etableres på Ullandhaug, og antall studentboliger skal økes. Studenthuset Folken skal videreutvikles som arena for studentkultur og aktiviteter.

hjelpe unge på boligmarkedet

Etablere en kommunal etablererbank som kan garantere for unge på husjakt som har
jobb og betalingsevne, men mangler egenkapital.

Hva kandidatene våre sier

Vi må åpne for økt bruk av offentlige bygg til frivillige organisasjoner. Byggene bør stå minst mulig tomme!

Julie Vold

Vi må fortsette å invistere og satse på IKT i skolen. Vi er allerede langt framme nasjonalt sett med vår satsing, og vi skal ikke stoppe nå!

Terje Eide